Kalendář
  • 30.3.2020Black Hat Asia
  • 1.4.2020ASIS Europe
  • 3.4.2020SANS 2020
  • 20.4.2020Hack In The Box Security Conference
AEC v1.0.4

Kyber bezpecnost
@Kyberbezpecnost.cz

BlackNurse – nový typ DoS útoku

15. 11. 2016

Útok BlackNurse využívá protokol ICMP (Internet Control Message Protocol), konkrétně jeho zprávu typ 3, kód 3 (nedostupný port). Něktreé firewally mají omezenou schopnost zpracovávat tyto zprávy, takže do stavu DoS je může dostat jejich tok o velikosti pouze 15 – 18 Mb/s. Podle TDC Security Operations Center jsou k útoku BlackNurse zranitelné některé firewally výrobců Cisco Systems, Palo Alto Networks, SonicWall a Zyxel.

Share Button

Komentáře