Tag : firewall
Kalendář
  • 27.10.2018Information Security Forum World Congress
  • 1.11.2018InfoWarCon 18
  • 6.11.2018Annual Aviation Cyber Security Summit
  • 15.11.2018Internet a Technologie 18
AEC v1.0.4

Kyber bezpecnost
@Kyberbezpecnost.cz

Kritická chyba ve firewallu od Palo Alto Networks

15. prosince 2017

Firemní firewally od Palo Alto Networks obsahovaly tři zranitelnosti, které umožňovaly útočníkovi na firewallu spustit vlastní kód jako root a zařízení tak zcela ovládnout. K úsp... více

BlackNurse – nový typ DoS útoku

15. listopadu 2016

Útok BlackNurse využívá protokol ICMP (Internet Control Message Protocol), konkrétně jeho zprávu typ 3, kód 3 (nedostupný port). Něktreé firewally mají omezenou ... více

Americký národní firewall je k ničemu

3. února 2016

Americký kontrolní úřad GAO (Government Accountability Office) zveřejnil svou zprávu o projektu EINSTEIN za 5,7 miliardy dolarů. Jedná se o jednotný bezpečnostní sy... více

Backdoor ve firewallech Juniper

21. prosince 2015

Známý výrobce firewallů ve svých zařízeních objevil neautorizovaný kód, který do těchto zařízení umisťoval úmyslné zranitelnosti. Jedna ... více

Kritická zranitelnost firewallů FireEye

16. prosince 2015

Firewally FireEye řad NX, FX, AX a EX trpěly kritickou zranitelností, kterou o... více